Kotakt

  • Projekt Pangea-reality sa v prevažnej miere zaoberá predajom nehnuteľností administratívno – obchodného charakteru, pozemkov a iných nehnuteľností. Pangea-reality je oprávnená ponúkať predmetné nehnuteľnosti s cieľom nájdenia záujemcu o kúpu. Ponúkané nehnuteľnosti možno považovať za investičné príležitosti.

  • V rámci vyhľadávania záujemcu Pangea reality poskytne každému záujemcovi odbornú pomoc, zabezpečí možnosť obhliadok ním vybranej nehnuteľnosti, vysvetlí spôsob predaja nehnuteľností, ako aj poskytnutie dostupnej dokumentácie.

  • Pre skvalitnenie a vyššiu flexibilitu sú k dispozícii v rámci Slovenska 5 regionálni zástupcovia, ktorí v prípade záujmu poskytnú bližšie informácie o samotnom procese ako aj vybraných nehnuteľnostiach. Jednotlivé kontakty na regionálnych zástupcov sú vždy uvedené pri každej konkrétnej nehnuteľnosti. V prípade potreby nás môžete so svojou požiadavkou kontaktovať na info@pangea-reality.sk

Regionálni zástupcovia

Ján Stuľak
Východné Slovensko
0948 675 775

Mária Havrillová
Bratislava a okolie
0948 001 763

Ivana Králiková
Sever a stred Slovenska
0948 917 601

Darina Katonová
Juh Slovenska
0948 199 386

Ján Ševčík
Stred a juh Slovenska
0948 513 670


Samotný proces predaja nehnuteľností prebieha prostredníctvom výberového konania, kde záujemca/ záujemcovia predkladajú individuálne cenové ponuky, ktoré sú následne vyhodnotené.

Članky