Hľadaj

Druh nehnuteľnosti
Lokalita

Administratívna budova
Lokalita :Horná ulica 77
Banská Bystrica
Zastavaná plocha :4328 m2
Celková plocha :11398 m2
Výmera pozemku :5738 m2
Administratívna budova
Lokalita :Sládkovičova 4
Levice
Zastavaná plocha :3119 m2
Celková plocha :8678 m2
Výmera pozemku : m2
Administratívna budova
Lokalita :Sládkovičova 2
Nitra
Zastavaná plocha : m2
Celková plocha :10 800 m2
Výmera pozemku : m2
Administratívna budova
Lokalita :Murgašovo námestie 1659/1
Piešťany
Zastavaná plocha : m2
Celková plocha :4 263,82 m2
Výmera pozemku :2 326 m2
Administratívna budova
Lokalita :Prístupová cesta 190
Považská Bystrica
Zastavaná plocha : m2
Celková plocha :3 054 m2
Výmera pozemku :4 017 m2
Administratívna budova
Lokalita :Sládkovičova 4
Zvolen
Zastavaná plocha : m2
Celková plocha :2 756 m2
Výmera pozemku :2155 m2
Administratívna budova
Lokalita :Marka Čulena 55
Prešov
Zastavaná plocha : m2
Celková plocha :5 024 m2
Výmera pozemku :5 213 m2
Administratívna budova
Lokalita :Partizánska 439/22
Turčianske Teplice
Zastavaná plocha : m2
Celková plocha :786 m2
Výmera pozemku :908 m2
Administratívna budova
Lokalita :Kukučínova 52
Bratislava - m. č. Nové Mesto
Zastavaná plocha :16 589 m2
Celková plocha : m2
Výmera pozemku :27 675 m2